İstanbul’da Grup H İçin Faaliyet Kırılımı

İstanbul’daki Grup H iş kolundaki firmaların %65,64’ü “Kara yolu ile yük taşımacılığı” faaliyetindedir.

İstanbul’daki Grup H iş kolundaki firmaların %65,64’ü “Kara yolu ile yük taşımacılığı”, %23,51’i “Taşımacılık için destekleyici faaliyetler” ve %2,48’i “Depolama ve ambarlama” işi yapmaktadır.

İstanbul'da Grup H İçin Faaliyet Kırılımı

Faaliyet Kolları Firma Sayısı %
Demir yolu ile yük taşımacılığı - Boru hattı taşımacılığı 11 0,04%
Kara yolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri 20.073 65,64%
Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı; İç sularda yük taşımacılığı 875 2,86%
Hava yolu ile yük taşımacılığı ve uzay taşımacılığı 13 0,04%
Depolama ve ambarlama 759 2,48%
Taşımacılık için destekleyici faaliyetler 7.189 23,51%
Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri -Diğer posta ve kurye faaliyetleri 1.660 5,43%
Toplam 30.580
  • İstanbul Lojistik Ana Planı kapsamında yapılan “Firma Görüşmeleri” için 45.815 firmadan veri alınmıştır (45.055 adet anket ve geri kalanı yüz yüze görüşme)
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • “İstanbul’da Grup H için Şirket Türü“ verisinde “28.777” firma sayısı olmasına karşın bu veride toplam “30.580” firma sayısı vardır. Bunun nedeni Kaynak’ta yazılı olan raporda açıklanmamıştır.
Bu bilgiyi paylaşın: