İstanbul’da Grup H İçin Bilişim Teknolojilerinden Faydalanma Durumu

There was an issue displaying the chart. Please edit the chart in the admin area for more details.

İstanbul’daki Grup H firmalarının %86,10’u “kendisine ait” olan “WMS” kullanıyor.

İstanbul’da “Bilgi Teknolojileri” kullanan Grup H firmalarının %86,10’u “kendisine ait” olan “WMS” ve %83,90’ı, “kendisine ait” olan “TMS” kullanıyor.

İstanbul'da BT'den Faydalanma Durumu

ERP Araç Takip Sistemi Barkod RFID WMS TMS EDI, Portal, vd. APS
  Kendisine ait Hizmet aldığı firmaya ait Kendisine ait Hizmet aldığı firmaya ait Kendisine ait Hizmet aldığı firmaya ait Kendisine ait Hizmet aldığı firmaya ait Kendisine ait Hizmet aldığı firmaya ait Kendisine ait Hizmet aldığı firmaya ait Kendisine ait Hizmet aldığı firmaya ait Kendisine ait Hizmet aldığı firmaya ait
İmalat 82,00% 18,00% 77,50% 22,50% 87,60% 12,40% 76,80% 23,20% 86,60% 13,40% 76,20% 23,80% 92,00% 8,00% 85,10% 14,90%
İnşaat 78,90% 21,10% 67,80% 32,20% 79,40% 20,60% 53,30% 46,70% 84,90% 15,10% 84,70% 15,30% 92,10% 7,90% 86,50% 13,50%
Grup H 74,50% 25,50% 72,70% 27,30% 80,30% 19,70% 72,30% 27,70% 86,10% 13,90% 83,90% 16,10% 81,30% 18,70% 77,60% 22,40%
Perakende ticaret 76,70% 23,30% 75,20% 24,80% 87,30% 12,70% 77,10% 22,90% 85,90% 14,10% 73,60% 26,40% 89,20% 10,80% 82,90% 17,10%
Toptan ticaret 72,70% 27,30% 74,00% 26,00% 85,70% 14,30% 67,20% 32,80% 80,90% 19,10% 73,10% 26,90% 87,20% 12,80% 83,60% 16,40%
Konaklama ve Yiyecek 65,80% 34,20% 72,40% 27,60% 84,30% 15,70% 58,30% 41,70% 81,10% 18,90% 78,00% 22,00% 88,80% 11,20% 82,70% 17,30%
Diğer 75,30% 24,70% 64,70% 35,30% 80,20% 19,80% 41,80% 58,20% 74,30% 25,70% 68,50% 31,50% 83,80% 16,20% 77,40% 22,60%

Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H’de Web Sitesi Sahipliği, Grup H’de İnternet Erişimi, Grup H’de PC Kullanımı, Lojistik Yazılımı Kullanım Oranları, Lojistik Sektöründe Dijital Dönüşüm Uygulamaları, Lojistik Sektörünün Dijitalleşmesindeki Zorluklar, Lojistik Sektörünü Etkileyecek Teknolojik Gelişmeler, Türkiye Dijitalleşme Yol Haritasında TZY ve Lojistik ve İstanbul’da Grup H için Bilişim Teknolojileri Kullanma Düzeyi sayfalarına bakabilirsiniz.

  • İstanbul Lojistik Ana Planı kapsamında yapılan “Firma Görüşmeleri” için 45.815 firmadan veri alınmıştır (45.055 adet anket ve geri kalanı yüz yüze görüşme
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • ERP: Kurumsal Kaynak Planlama
  • RFID: Radyo Frekanslı Tanımlama Sistemi
  • WMS: Depo Yönetim Sistemi
  • TMS: Taşımacılık Yönetim Sistemi
  • APS: Araç Yükleme, Rotalama, Ağ Tasarımı, Çizelgeleme vb. Optimizasyon Yazılımları
  • EDI, Portal, vd.: Bilgi Paylaşım Sistemleri
  • BT: Bilgi Teknolojileri
Bu bilgiyi paylaşın: