Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

İstanbul’daki Grup H firmalarının %86,10’u “kendisine ait” olan “WMS” kullanıyor.

İstanbul’da “Bilgi Teknolojileri” kullanan Grup H firmalarının %86,10’u “kendisine ait” olan “WMS” ve %83,90’ı, “kendisine ait” olan “TMS” kullanıyor.

İstanbul'da BT'den Faydalanma Durumu

ERP Araç Takip Sistemi Barkod RFID WMS TMS EDI, Portal, vd. APS
  Kendisine ait Hizmet aldığı firmaya ait Kendisine ait Hizmet aldığı firmaya ait Kendisine ait Hizmet aldığı firmaya ait Kendisine ait Hizmet aldığı firmaya ait Kendisine ait Hizmet aldığı firmaya ait Kendisine ait Hizmet aldığı firmaya ait Kendisine ait Hizmet aldığı firmaya ait Kendisine ait Hizmet aldığı firmaya ait
İmalat 82,00% 18,00% 77,50% 22,50% 87,60% 12,40% 76,80% 23,20% 86,60% 13,40% 76,20% 23,80% 92,00% 8,00% 85,10% 14,90%
İnşaat 78,90% 21,10% 67,80% 32,20% 79,40% 20,60% 53,30% 46,70% 84,90% 15,10% 84,70% 15,30% 92,10% 7,90% 86,50% 13,50%
Grup H 74,50% 25,50% 72,70% 27,30% 80,30% 19,70% 72,30% 27,70% 86,10% 13,90% 83,90% 16,10% 81,30% 18,70% 77,60% 22,40%
Perakende ticaret 76,70% 23,30% 75,20% 24,80% 87,30% 12,70% 77,10% 22,90% 85,90% 14,10% 73,60% 26,40% 89,20% 10,80% 82,90% 17,10%
Toptan ticaret 72,70% 27,30% 74,00% 26,00% 85,70% 14,30% 67,20% 32,80% 80,90% 19,10% 73,10% 26,90% 87,20% 12,80% 83,60% 16,40%
Konaklama ve Yiyecek 65,80% 34,20% 72,40% 27,60% 84,30% 15,70% 58,30% 41,70% 81,10% 18,90% 78,00% 22,00% 88,80% 11,20% 82,70% 17,30%
Diğer 75,30% 24,70% 64,70% 35,30% 80,20% 19,80% 41,80% 58,20% 74,30% 25,70% 68,50% 31,50% 83,80% 16,20% 77,40% 22,60%

Kaynak: İstanbul Lojistik Ana Planı, Firma Görüşmeleri Saha Araştırması Sentez Raporu, 01 Ocak 2017

 

  • İstanbul Lojistik Ana Planı kapsamında yapılan “Firma Görüşmeleri” için 45.815 firmadan veri alınmıştır (45.055 adet anket ve geri kalanı yüz yüze görüşme
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • ERP: Kurumsal Kaynak Planlama
  • RFID: Radyo Frekanslı Tanımlama Sistemi
  • WMS: Depo Yönetim Sistemi
  • TMS: Taşımacılık Yönetim Sistemi
  • APS: Araç Yükleme, Rotalama, Ağ Tasarımı, Çizelgeleme vb. Optimizasyon Yazılımları
  • EDI, Portal, vd.: Bilgi Paylaşım Sistemleri
  • BT: Bilgi Teknolojileri

Pin It on Pinterest