İstanbul’da Grup H İçin Bilgi Teknolojileri Kullanma Düzeyi

İstanbul’daki Grup H firmalarının %33,60’ı, Bilgi Teknolojileri “kullanıyor”.

İstanbul’daki Grup H firmalarının %33,60’ı, Bilgi Teknolojileri “kullanıyor”. Bu oran İstanbul geneli için %22,50’dir.

Sektörel Bazda Bilgi Teknolojileri Kullanma Düzeyi (%)

  Kullanılıyor Kullanılmıyor
İmalat 21,50% 78,50%
İnşaat 18,90% 81,10%
Grup H 33,60% 66,40%
Perakende ticaret 22,00% 78,00%
Toptan ticaret 30,60% 69,40%
Konaklama ve Yiyecek 13,80% 86,20%
Diğer 21,40% 78,60%
Toplam 22,50% 77,50%

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için; Grup H’de Web Sitesi Sahipliği, Grup H’de İnternet Erişimi, Grup H’de Sosyal Medya Kullanımı, Lojistik Sektöründe Dijital Dönüşüm Uygulamaları, Lojistik Sektörünün Dijitalleşmesindeki Zorluklar,Teknolojik Yeniliklerin Lojistik Sektörüne Etkileri ve İstanbul’da Lojistik Hizmet Alımında Karar Kriterleri sayfalarına bakabilirsiniz.

İstanbul Lojistik Ana Planı kapsamında yapılan “Firma Görüşmeleri” için 45.815 firmadan veri alınmıştır (45.055 adet anket ve geri kalanı yüz yüze görüşme)

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • BT: Bilgi Teknolojileri
Bu bilgiyi paylaşın: