İstanbul’da Grup H İçin Araç Sahipliği

İstanbul’daki Grup H iş kolundaki firmaların %59,60’ı “araç sahibi” olup bunların %73,90’ı “öz mal” araç kullanmaktadır.

İstanbul’daki Grup H iş kolundaki firmaların %59,60’ı “araç sahibi” olup bunların %73,90’ı “öz mal” araç kullanırken %26,10’u “dış kaynak” vasıtasıyla araç kullanmaktadır.

Grup H, yük taşıma için İstanbul genelindeki firmalar içinde en fazla kendi “öz mal” araçlarını kullanırken (%73,90) Grup H’nin bu amaçla dış kaynak kullanımı (%26,10), İstanbul genelindeki firmalar içinde en azdır.

İstanbul'da Grup H İçin Araç Sahipliği

Araç Sahipliği Öz Mal Dış Kaynak
İmalat 38,00% 33,90% 66,10%
İnşaat 26,90% 30,30% 69,70%
Grup H 59,60% 73,90% 26,10%
Perakende Ticaret 25,50% 15,70% 84,30%
Toptan Ticaret 34,40% 22,80% 77,20%
Konaklama ve Yiyecek 19,60% 19,10% 80,90%
Diğer 23,20% 31,40% 68,60%
  • İstanbul Lojistik Ana Planı kapsamında yapılan “Firma Görüşmeleri” için 45.815 firmadan veri alınmıştır (45.055 adet anket ve geri kalanı yüz yüze görüşme)
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
Bu bilgiyi paylaşın: