Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

İstanbul’daki firmaların %14,1’i lojistik faaliyetler için “dış kaynak” kullanıyor.

“Toptan ticaret” ve “İmalat” sektörleri, en fazla “dış kaynak” kullanırken en az “dış kaynak” kullanımı, “Konaklama ve Yiyecek” “Perakende Ticaret” sektörlerindedir.

İstanbul'da Dış Kaynak Kullanımı

Lojistik faaliyetler için başka firmalardan hizmet alan firmaların oranı
İmalat 17,80%
İnşaat 14,30%
Grup H 14,50%
Perakende Ticaret 10,90%
Toptan Ticaret 19,70%
Konaklama ve Yiyecek 7,10%
Diğer 16,00%
Toplam 14,10%

Kaynak: İstanbul Lojistik Ana Planı, Firma Görüşmeleri Saha Araştırması Sentez Raporu, 01 Ocak 2017

 

  • İstanbul Lojistik Ana Planı kapsamında yapılan “Firma Görüşmeleri” için 45.815 firmadan veri alınmıştır (45.055 adet anket ve geri kalanı yüz yüze görüşme)
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama

Pin It on Pinterest