Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Grup H’de iş yerinde 4,74 “erkek” ve 0,86 “kadın” sigortalı çalışıyor.

2021 yılı Temmuz ayında Grup H’de iş yerinde 4,74 “erkek” ve 0,86 “kadın” sigortalı çalışıyor.

Aralık 2008-Temmuz 2021 döneminde “İş Yeri” başına “Sigortalı” Çalışan, hem “Erkek” ve hem de “Kadın” için Grup H genelinde, Grup H-49’da ve Grup H-50’de azalmış.

İş Yeri Başına Sigortalı Sayısı - Kadın ve Erkek

Sigortalı / İş Yeri Aralık 2008 Erkek Temmuz 2021 Erkek Aralık 2008 Kadın Temmuz 2021 Kadın Erkek Değişim Kadın Değişim
Türkiye 5,79 5,40 1,73 2,41 -6,73% 38,84%
Grup H 6,42 4,74 0,89 0,86 -26,19% -3,10%
Grup H - 49 5,50 3,56 0,60 0,41 -35,26% -31,59%
Grup H - 50 11,93 4,80 0,57 0,68 -59,77% 19,15%
Grup H - 51 52,50 45,44 18,91 35,70 -13,45% 88,81%
Grup H - 52 9,96 11,40 2,10 3,05 14,43% 45,43%
Grup H - 53 7,39 9,05 1,75 2,56 22,45% 46,62%
Sigortalı Çalışan Sigortalı İş Yeri
Aralık 2008 Erkek Temmuz 2021 Erkek Aralık 2008 Kadın Temmuz 2021 Kadın Aralık 2008 Toplam Temmuz 2021 Toplam
Türkiye 6.774.527 11.077.795 2.028.462 4.937.729 1.170.248 2.051.761
Grup H 496.397 864.457 68.484 156.566 77.373 182.545
Grup H - 49 344.016 539.808 37.781 62.642 62.569 151.647
Grup H - 50 16.379 18.017 784 2.554 1.373 3.754
Grup H - 51 6.877 16.221 2.477 12.745 131 357
Grup H - 52 119.394 232.776 25.139 62.293 11.983 20.417
Grup H - 53 9.731 57.635 2.303 16.332 1.317 6.370

Bu veri ile ilgili diğer veriler için İş Yeri Başına Sigortalı Sayısı, İş Yeri Başına Sigortalı Sayısı – Daimi ve Geçici, İş Yeri Başına Sigortalı Sayısı- Kamu ve Özel verilerine bakılabilir.

Kaynak: SGK Aylık İstatistik Bültenleri, Sigortalı İstatistikleri, 4/a Kapsamında İş yeri, Zorunlu Sigortalılar ve Prime Esas Ortalama Günlük Kazançların Faaliyet Gruplarına Dağılımı, Haziran 2021

 

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama İş Kolu
  • Grup H 49: Kara Taşımacılığı ve Boru Hattı Taşımacılığı
  • Grup H 50: Su Yolu Taşımacılığı
  • Grup H 51: Hava Yolu Taşımacılığı
  • Grup H 52: Taşımacılık İçin Depolama ve Destekleyici Faaliyetler
  •  Grup H 53: Posta ve Kurye Faaliyetleri

Pin It on Pinterest