Grup H’nin Diğer Sektörlere Satışı

Grup H, toplam satışlarının %33’ünü yine Grup H’ye yapıyor

Grup H, 2021 yılına göre en fazla sırasıyla Grup H, Grup C, Grup G ve Grup D’ye satış yapıyor.

2006-2021 döneminde Grup B, Grup F, Grup J ve Grup M’ye yapılan “satış” azalmıştır.

Grup H'nin Diğer Sektörlere Satışı

Sektörler Grup H, Sektörlere Satış Yapıyor (TL)
Grup 2006 2021
Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık A 47.298.382 2.498.486.396
Madencilik ve Taş Ocakçılığı B 545.055.798 9.490.671.788
İmalat C 10.023.156.228 160.212.235.704
Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı D 8.959.163.800 84.504.716.340
İnşaat F 987.608.142 16.103.634.343
Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı G 5.373.944.066 156.146.361.617
Ulaştırma ve Depolama H 8.648.539.632 220.363.016.023
Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri I 171.622.703 4.517.658.424
Bilgi ve İletişim J 181.006.511 2.384.159.526
Finans ve Sigorta Faaliyetleri K 47.451.552 4.238.116.561
Gayrimenkul Faaliyetleri L 100.803.486 1.210.270.331
Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler M 256.762.643 4.079.811.188
İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri N 499.771.491 10.994.390.993
İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri Q 29.105.013 730.208.454
Diğerleri   132.493.801 2.778.955.985
Grup H'nin Diğer Sektörlere Toplam Satışı 36.003.783.248 680.252.693.673
Bu bilgiyi paylaşın: