Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Grup H, toplam satışlarının %30,22’sini Grup H’ye satmakta olup Grup H’nin ticaretinin 1/3’ü, yine Grup H içinde gerçekleşiyor.

Grup H, 2017 yılına göre en fazla sırasıyla Grup H, Grup G, Grup C ve Grup D’ye satış yapmıştır.

Grup H’nin ticaretinin %30,22’si, yine Grup H içinde gerçekleşmektedir.

Grup H'nin Diğer Sektörlere Satışı

Sektörler Grup Grup H Satış Hacmi X 1.000
Grup H Satıyor (% ; 2015) Grup H Satıyor (TL ; 2015) Grup H Satıyor (% ; 2017) Grup H Satıyor (TL ; 2017)
Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık A 0,22% 429.937 ₺ 0,32% 696.752 ₺
Madencilik ve Taş Ocakçılığı B 1,31% 2.537.457 ₺ 1,39% 2.993.590 ₺
İmalat C 18,41% 35.529.242 ₺ 25,55% 55.212.769 ₺
Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı D 15,27% 29.461.422 ₺ 12,71% 27.472.213 ₺
İnşaat F 3,27% 6.306.134 ₺ 4,33% 9.358.047 ₺
Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı G 15,81% 30.510.874 ₺ 19,31% 41.729.977 ₺
Ulaştırma ve Depolama H 22,38% 43.192.727 ₺ 30,22% 65.320.666 ₺
Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri I 0,62% 1.199.321 ₺ 1,00% 2.167.290 ₺
Bilgi ve İletişim J 0,53% 1.025.983 ₺ 0,43% 921.157 ₺
Finans ve Sigorta Faaliyetleri K 0,22% 423.826 ₺ 1,14% 2.469.025 ₺
Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler M 0,93% 1.796.379 ₺ 0,78% 1.695.866 ₺
İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri N 1,30% 2.503.782 ₺ 1,97% 4.251.737 ₺
Eğitim P 0,09% 180.835 ₺ 0,12% 265.015 ₺
İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri Q 0,08% 148.945 ₺ 0,14% 298.565 ₺
Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor R 0,07% 138.484 ₺ 0,05% 97.334 ₺
Diğer Hizmet Faaliyetleri S 0,06% 112.446 ₺ 0,04% 90.190 ₺
Diğerleri   19,43% 37.496.435 ₺ 0,51% 1.094.531 ₺
Toplam 100,00% 192.994.228 ₺ 100,00% 216.134.723 ₺

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H’nin Diğer Sektörlerden Satın Alımı sayfasına bakabilirsiniz.

Kaynak: T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Girişimci Bilgi Sistemi)

Pin It on Pinterest