Grup H’nin Diğer Sektörlerden Satın Alımı

Grup H, toplam satın alımlarının %46’sını yine Grup H’den alıyor

Grup H, 2021 yılına göre en fazla sırasıyla Grup H, Grup G, Grup C ve Grup F’den alım yapıyor.

2006-2021 döneminde Grup B, Grup F, Grup G, Grup I ve Grup K’den “satın alış” azalmıştır

Grup H`nin Diğer Sektörlerden Satın Alımı

Sektörler Grup Grup H, Sektörlerden Satın Alımı (TL)
2006 2021
Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık A 15.432.390 1.472.762.009
Madencilik ve Taş Ocakçılığı B 202.045.499 1.662.159.882
İmalat C 4.176.776.256 49.573.270.550
Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı D 87.679.528 6.435.403.985
İnşaat F 1.396.119.284 22.749.639.459
Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı G 8.801.167.138 145.890.573.376
Ulaştırma ve Depolama H 8.648.539.632 220.363.016.023
Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri I 318.612.230 3.666.411.060
Bilgi ve İletişim J 90.064.712 3.235.189.364
Finans ve Sigorta Faaliyetleri K 246.786.623 3.014.005.568
Gayrimenkul Faaliyetleri L 38.087.202 1.215.558.398
Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler M 296.152.609 6.721.943.854
İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri N 438.143.849 13.084.466.534
İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri Q 12.679.217 231.811.047
Diğerleri 73.398.629 1.402.164.941
Grup H'nin Diğer Sektörlerden Toplam Alımı 24.841.684.798 480.718.376.050
Bu bilgiyi paylaşın: