Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Grup H, toplam satın alımlarının %34,49’unu Grup H’den almakta olup Grup H’nin ticaretinin 1/3’ü, yine Grup H içinde gerçekleşiyor.

Grup H, 2017 yılına göre en fazla sırasıyla Grup H, Grup G, Grup C ve Grup F’den alım yapmıştır.

Grup H’nin ticaretinin %34,49’u, yine Grup H içinde gerçekleşmektedir.

Grup H`nin Diğer Sektörlerden Satın Alımı

Sektörler Gruplar Grup H Sektörünün Ticaret Yaptığı Sektörler (Satın Alım) X 1.000
Grup H Alıyor (% ; 2015) Grup H Alıyor (TL ; 2015) Grup H Alıyor (% ; 2017) Grup H Alıyor (TL ; 2017)
Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık A 0,09% 167.511 ₺ 0,22% 412.886 ₺
Madencilik ve Taş Ocakçılığı B 0,38% 714.249 ₺ 0,42% 803.776 ₺
İmalat C 7,73% 14.540.656 ₺ 14,41% 27.296.974 ₺
Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı D 0,60% 1.119.263 ₺ 0,93% 1.753.255 ₺
İnşaat F 2,72% 5.108.475 ₺ 10,84% 20.535.405 ₺
Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı G 24,26% 45.618.317 ₺ 31,71% 60.047.382 ₺
Ulaştırma ve Depolama H 22,97% 43.192.727 ₺ 34,49% 65.320.666 ₺
Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri I 1,19% 2.229.265 ₺ 1,18% 2.241.155 ₺
Bilgi ve İletişim J 0,58% 1.094.195 ₺ 0,62% 1.170.135 ₺
Finans ve Sigorta Faaliyetleri K 0,54% 1.014.001 ₺ 0,81% 1.531.238 ₺
Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler M 0,88% 1.646.632 ₺ 1,22% 2.309.806 ₺
İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri N 1,48% 2.779.196 ₺ 2,51% 4.747.216 ₺
Eğitim P 0,05% 91.153 ₺ 0,07% 130.137 ₺
İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri Q 0,03% 57.535 ₺ 0,05% 91.523 ₺
Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor R 0,04% 72.789 ₺ 0,04% 74.977 ₺
Diğer Hizmet Faaliyetleri S 0,02% 46.813 ₺ 0,04% 80.894 ₺
Diğerleri   36,46% 68.575.592 ₺ 0,44% 829.353 ₺
Grup H'nin Diğer Sektörlerden Toplam Alımı 100,00% 188.068.370 ₺ 100,00% 189.376.778 ₺

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H’nin Diğer Sektörlere Satışı sayfasına bakabilirsiniz.

Kaynak: T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Girişimci Bilgi Sistemi)

Pin It on Pinterest