Grup H’de Yurt İçi Brüt Satışların Payı

“Brüt satışlar” içinde “yurt içi” satış payı, Grup H-521’de artıyor.

2019 yılında “bilanço esasına göre defter tutan” firmalar kapsamında 2009-2019 döneminde Grup H’de “brüt satışlar” içinde “yurt içi” satış payı, Grup H-521’de artıyor.

Grup H - Yurt İçi Brüt Satışların Payı

Brüt Satışlarda Yurt içi Payı 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Grup H - 492 78,42% 74,15% 73,51% 81,79% 83,80% 84,23% 79,32% 78,77% 81,02% 87,28% 57,29%
Grup H - 494 65,15% 63,69% 64,65% 64,63% 64,19% 63,00% 65,28% 67,10% 65,64% 59,98% 60,01%
Grup H - 502 40,24% 40,61% 40,07% 44,66% 45,92% 45,07% 47,55% 49,90% 51,24% 49,04% 50,87%
Grup H - 512 10,17% 10,74% 10,72% 11,36% 13,88% 13,67% 11,15% 12,18% 11,60% 22,38% 24,54%
Grup H - 521 75,20% 78,28% 83,66% 86,84% 73,18% 87,88% 85,67% 81,87% 85,87% 84,33% 83,62%
Grup H - 532 74,48% 77,54% 76,79% 79,12% 79,09% 77,09% 76,83% 75,44% 73,33% 68,94% 67,58%
Grup H (Lojistik & Yük) 62,24% 61,65% 62,28% 63,48% 63,18% 62,45% 64,30% 65,79% 64,71% 59,33% 59,53%
Grup H (Yolcu + Yük) 70,39% 68,83% 69,06% 69,10% 66,87% 66,38% 65,73% 65,82% 63,58% 59,37% 59,29%
Tüm Sektörler 88,55% 90,78% 82,79% 82,53% 82,92% 82,73% 83,41% 83,70% 82,58% 80,17% 79,33%

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H İçin Yurt Dışı Brüt Satışların Payı, Grup H İçin Diğer Gelirlerin Payı, Grup H’de Brüt Satışların Kırılım Payı (%) ve Grup H’de Şirket Büyüklüğüne Göre Brüt Satışların Kırılımı (%) sayfalarına bakabilirsiniz.

Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Grup H-492: Demir yolu ile yük taşımacılığı
  • Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
  • Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
  • Grup H-512: Hava yolu ile yük taşımacılığı ve uzay taşımacılığı
  • Grup H-521: Depolama ve ambarlama
  • Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
  • Grup H (Lojistik & Yük): Grup H-492, Grup H-494, Grup H-502, Grup H-512, Grup H-521, Grup H-532
Bu bilgiyi paylaşın: