Grup H İçin Yurt Dışı Brüt Satışlar

Grup H (Lojistik & Yük) için Yurt Dışı Brüt Satış, 52 Milyar TL’dir.

2019 yılında “bilanço esasına göre defter tutan” firmalar kapsamında 2009-2019 döneminde Grup H’de “yurt dışı brüt satış” artışı, en fazla Grup H-512’de olmuştur.

Grup H - Yurt Dışı Brüt Satışlar

Brüt Satışlar - Yurt Dışı (TL) (x1000) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009-2019 Değişim
Grup H - 492 23 31 35 27 26 31 43 52 46 61 110 380,19%
Grup H - 494 6.745 9.126 10.749 12.477 14.001 16.672 16.969 18.071 25.069 33.374 35.631 428,25%
Grup H - 502 2.566 3.045 3.734 3.860 3.809 4.614 4.629 4.600 5.938 9.643 10.549 311,13%
Grup H - 512 276 304 409 420 414 538 663 713 962 1.571 1.716 522,07%
Grup H - 521 343 318 289 255 837 321 398 458 538 649 843 145,94%
Grup H - 532 562 548 703 723 854 1.070 1.265 1.418 1.754 2.531 3.220 472,79%
Grup H (Lojistik & Yük) 10.515 13.373 15.918 17.762 19.942 23.246 23.967 25.311 34.306 47.829 52.069 395,21%
Grup H (Yolcu + Yük) 22.822 27.985 36.485 43.730 50.918 60.298 66.036 69.777 97.286 145.011 173.484 660,18%
Tüm Sektörler 241.648 271.805 371.012 425.099 464.546 541.075 544.398 633.594 891.582 1.287.187 1.546.182 539,85%

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H için Brüt Satışlar, Grup H için Yurt İçi Brüt Satışlar, Grup H için Diğer Gelirler, Grup H’de Şirket Büyüklüğüne Göre Brüt Satışların Kırılımı (TL) ve Grup H’de Brüt Satışların Kırılım Payı (%) sayfalarına bakabilirsiniz.

Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Grup H-492: Demir yolu ile yük taşımacılığı
  • Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
  • Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
  • Grup H-512: Hava yolu ile yük taşımacılığı ve uzay taşımacılığı
  • Grup H-521: Depolama ve ambarlama
  • Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
  • Grup H (Lojistik & Yük): Grup H-492, Grup H-494, Grup H-502, Grup H-512, Grup H-521, Grup H-532
Bu bilgiyi paylaşın: