Grup H İçin Maddi Duran Varlık Devir Hızı

Grup H genelinde “Maddi Duran Varlık Devir Hızı”, azalıyor.

Grup H genelinde “Maddi Duran Varlık Devir Hızı”, azalmaktadır. Bu durum, Grup H için olumsuz durumdur.

Maddi Duran Varlık Devir Hızı

( Devir / Yıl ) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Grup H - 494 6,2 6,0 5,4 5,4 5,3 4,8 4,8 4,6 5,0 5,1 5,2
Grup H - 502 - 2,9 - - 4,8 3,7 4,1 4,8 3,6 3,6 5,3
Grup H - 521 5,1 4,2 5,4 5,0 6,5 4,3 4,7 5,2 4,5 3,6 3,7
Grup H - 532 - - - - - - - - - - -
Grup H 6,1 6,0 5,7 5,7 5,6 5,6 5,3 5,2 5,3 5,6 5,5
Tüm Sektörler 2,7 2,9 4,3 4,3 4,0 4,0 3,8 3,5 3,9 4,2 4,4

Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
  • Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
  • Grup H-521: Depolama ve ambarlama
  • Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
  • Maddi Duran Varlık Devir Hızı: İşletmenin maddî duran varlıklara aşırı yatırım yapıp yapmadığını gösterir. Oranın düşük olması, işletmede atıl kapasitenin olduğunu gösterir.
Bu bilgiyi paylaşın: