Grup H’de Büyüklüğüne Göre Firmalarda Çalışan Sayısı

Grup H’deki firmaların çoğunluğu olan “mikro” ve “küçük” firmalar, daha az “çalışan” istihdam ediyor.

2019 yılının 4’üncü çeyreği itibariyle Grup H’de firma sayısının çok önemli bir kısmını oluşturan “mikro” ve “küçük” ölçekli firmalar, “çalışan” sayısında aynı oranda değildir.

Grup H'de Büyüklüğe Göre Çalışan Sayısı

2019-4 Mikro Küçük Orta Büyük Toplam
Grup H - 492 15 123 293 84 515
Grup H - 494 22.133 74.148 43.575 42.248 182.104
Grup H - 502 861 3.905 4.788 4.754 14.308
Grup H - 512 9 67 599 995 1.670
Grup H - 521 1.552 3.948 3.734 6.790 16.024
Grup H - 532 1.381 2.951 3.464 28.458 36.254
Grup H (Lojistik & Yük) 25.951 85.142 56.453 83.329 250.875
Grup H 68.009 159.879 129.310 271.683 628.881
Tüm Sektörler 1.112.336 2.486.489 2.561.332 4.606.320 10.766.477

Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).

 • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
 • Grup H-492: Demir yolu ile yük taşımacılığı
 • Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
 • Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
 • Grup H-512: Hava yolu ile yük taşımacılığı ve uzay taşımacılığı
 • Grup H-521: Depolama ve ambarlama
 • Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
 • Grup H (Lojistik & Yük): Grup H-492, Grup H-494, Grup H-502, Grup H-512, Grup H-521, Grup H-532
 • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
 • Mikro Ölçekli Firmalar: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
 • Küçük Ölçekli Firmalar: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
 • Orta Ölçekli Firmalar: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
 • Büyük Ölçekli Firmalar: 250 kişiden fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşan işletme
Bu bilgiyi paylaşın: