Grup H’de Yapılan İş Süreci Yenilikleri

“Lojistik” yenilikler fazla değil.

Türkiye genelinde “iş süreci” yeniliği yapan (%35,03) girişimlerin %50,17’si, “lojistik, teslimat, dağıtım” ve Grup H’de “iş süreci” yeniliği yapan (%22,22) girişimlerin %71,20’si, “muhasebe” amaçlı yenilik yapıyor.

İş Süreci Yenilik Türleri

İş süreci yenilikçisi girişimlerin yaptığı iş süreci yenilikleri 2014-2016 2016-2018 2018-2020 2020-2022
Türkiye - İş süreci yenilikçisi girişimler 33,97% 29,01% 30,18% 35,03%
Türkiye - Mal üretme veya hizmet sağlama yöntemleri 72,10% 79,63% 77,79% 77,21%
Türkiye - Lojistik, teslimat ve dağıtım yöntemleri 51,15% 47,02% 52,77% 50,17%
Türkiye - Bilgi işlem veya iletişim yöntemleri 64,98% 68,78% 68,90%
Türkiye - Muhasebe veya diğer idari işlemler için yöntemler 65,43% 74,54% 73,18%
Türkiye - Prosedürleri veya dış ilişkileri düzenlemek için iş uygulamaları 52,09% 55,36% 55,11%
Türkiye - İş sorumluluğu, karar verme veya insan kaynakları yönetimini organize etme yöntemleri 64,50% 65,59% 62,04%
Türkiye - Tutundurma, ambalajlama, fiyatlama, ürün yerleştirme veya satış sonrası hizmetler için pazarlama yöntemleri 60,55% 61,54% 61,41%
Grup H - İş süreci yenilikçisi girişimler 23,11% 17,42% 16,30% 22,22%
Grup H - Mal üretme veya hizmet sağlama yöntemleri 30,04% 67,34% 51,22% 55,64%
Grup H - Lojistik, teslimat ve dağıtım yöntemleri 81,79% 64,57% 66,43% 65,47%
Grup H - Bilgi işlem veya iletişim yöntemleri 68,46% 60,32% 59,44%
Grup H - Muhasebe veya diğer idari işlemler için yöntemler 70,83% 73,86% 71,20%
Grup H - Prosedürleri veya dış ilişkileri düzenlemek için iş uygulamaları 47,51% 40,81% 40,48%
Grup H - İş sorumluluğu, karar verme veya insan kaynakları yönetimini organize etme yöntemleri 67,48% 54,37% 59,52%
Grup H - Tutundurma, ambalajlama, fiyatlama, ürün yerleştirme veya satış sonrası hizmetler için pazarlama yöntemleri 38,41% 31,32% 38,15%
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • İş süreci yeniliği: Bir veya birden fazla iş fonksiyonları için girişimin önceki iş süreçlerine göre önemli biçimde farklılaşan yeni ya da iyileştirilmiş süreçlerin uygulamaya konulmasıdır. İş süreci yenilikleri aşağıda başlıkları halinde özetlenmektedir: Mal üretme veya hizmet sağlama yöntemleri (mal veya hizmet geliştirme yöntemleri dahil), Lojistik, teslimat ve dağıtım yöntemleri, Bilgi işlem veya iletişim yöntemleri, Muhasebe veya diğer idari işlemler için yöntemler, Prosedürleri veya dış ilişkileri düzenlemek için iş uygulamaları, İş sorumluluğu, karar verme veya insan kaynakları yönetimini organize etme yöntemleri, Tutundurma, ambalajlama, fiyatlama, ürün yerleştirme veya satış sonrası hizmetler için pazarlama yöntemleri.
Bu bilgiyi paylaşın: