Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

2009-2019 döneminde Grup H içinde YP cinsinden “Uzun Vadeli Nakdi Krediler” krediler, en fazla “Büyük” ve “Küçük” şirketlerde olmuştur.

Ayrıca “Mikro” şirketlerde de çok önemli artış vardır.

YP Nakdi Uzun Vade (x 1.000 TL ) - (YP-UV-NK)

Şirket Büyüklüğü 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009-2019 Değişim
Büyük 7.399.007 8.292.802 14.567.496 14.072.762 19.553.958 23.117.704 27.257.356 47.646.430 81.375.456 145.117.781 174.806.888 2262,57%
Orta 385.628 91.230 629.558 621.462 849.300 760.260 803.710 802.627 656.158 2.644.564 2.227.738 477,69%
Küçük 64.890 66.715 132.070 94.255 54.917 129.419 146.039 185.278 187.189 488.801 715.593 1002,77%
Mikro 4.116 5.600 38.731 37.521 30.420 12.037 44.455 15.036 19.525 110.133 42.271 927,11%
Toplam 7.853.640 8.456.346 15.367.854 14.826.000 20.488.595 24.019.420 28.251.561 48.649.372 82.238.328 148.361.280 177.792.490 2163,82%

Kaynak: TCMB Reel Sektör İstatistikleri, Sektör Bilançoları (2009-2019)

 

  • Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • YP: Yabancı Para (TL’ye çevrilmiş olarak)
  • (YP-UV-NK): YP Cinsinden Uzun Vadeli Nakdi Krediler
  • Mikro Ölçekli Firmalar: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Küçük Ölçekli Firmalar: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Orta Ölçekli Firmalar: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Büyük Ölçekli Firmalar: 250 kişiden fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşan işletme

Pin It on Pinterest