Grup H İçin Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Nakdi Krediler

Grup H-521 ve Grup H-532 için “YP cinsinden Uzun Vadeli Nakdi” krediler, artıyor.

2009-2019 döneminde Grup H-512 haricinde Grup H’de ve lojistik ile ilgili alt gruplarda “YP” cinsinden “Uzun Vadeli Nakdi” krediler, çok büyük oranda artmıştır.

Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Nakdi Kredi (x 1.000 TL)

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009-2019 Değişim
Grup H 7.853.640 8.838.389 15.367.854 14.826.000 20.576.187 24.019.420 28.251.561 48.649.372 82.238.328 147.882.381 177.792.490 2163,82%
 Grup H - 492 0 0 23.458 18.065 31.748 26.053 24.297 22.668 20.734 18.177 23.637 0,76%
 Grup H - 494 578.718 724.989 1.123.142 1.276.303 1.721.512 2.062.395 2.897.622 3.645.976 3.581.880 2.498.139 2.708.024 367,93%
 Grup H - 502 2.729.880 2.697.240 4.792.892 2.919.364 4.654.094 3.812.517 4.124.115 4.932.347 5.670.236 9.308.941 10.107.138 270,24%
 Grup H - 512 38.412 9.028 6.703 3.828 1.188 33.738 14.500 83.894 69.894 69.720 16.016 -58,31%
 Grup H - 521 155.676 172.416 186.978 190.784 360.001 460.509 649.585 1.480.914 1.358.044 716.473 829.213 432,65%
 Grup H - 532 1.351 7.937 4.518 3.564 4.312 4.727 0 111 390.754 453.562 428.938 31648,53%

Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H için Uzun Vadeli Nakdi Krediler içinde Yabancı Para Payı ve Grup H için TL cinsinden Uzun Vadeli Nakdi Krediler sayfalarına bakabilirsiniz.

 • Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).
 • YP: Yabancı Para (TL’ye çevrilmiş biçiminde)
 • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
 • Grup H: Grup H-492, Grup H-494, Grup H-502, Grup H-512, Grup H-521, Grup H-532
 • Grup H-492: Demir yolu ile yük taşımacılığı
 • Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
 • Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
 • Grup H-512: Hava yolu ile yük taşımacılığı ve uzay taşımacılığı
 • Grup H-521: Depolama ve ambarlama
 • Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
 • Grup H-492’de “değişim” için 2011-2019 yılları hesaplandı.
Bu bilgiyi paylaşın: