Grup H İçin Likidite Oranı

Grup H-494 ve Grup H-521 için “Likidite Oranı”, azalıyor.

Grup H geneli, Grup H-494 ve Grup H-521 için “Likidite Oranı”, azalmaktadır. Bu durum, Grup H için olumsuz durumdur.

Grup H İçin Likidite Oranı

Likidite Oranı 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Grup H - 494 113,6% 113,8% 101,6% 99,8% 99,9% 90,6% 87,5% 80,6% 82,7% 80,7% 82,2%
Grup H - 502 184,8% 194,3% 120,7% 133,7% 135,0% 142,5% 162,8% 129,4% 130,3% 142,4% 134,6%
Grup H - 521 188,6% 168,9% 136,3% 142,5% 133,1% 151,0% 144,4% 143,0% 82,2% 142,3% 150,0%
Grup H - 532 104,5% 90,6% 102,8% 97,1% 100,0% 94,5% 80,5% 81,4% 83,9% 76,0% 75,9%
Grup H 131,6% 131,5% 113,2% 111,3% 111,3% 105,4% 100,9% 92,8% 95,4% 94,4% 95,5%
Tüm Sektörler 91,5% 93,1% 86,6% 86,5% 86,4% 85,2% 82,6% 82,6% 83,5% 82,0% 84,0%

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H İçin Nakit Oranı sayfasına bakabilirsiniz.

Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri
  • Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
  • Grup H-521: Depolama ve ambarlama
  • Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
  • Likidite Oranı: Cari orana benzer fakat cari orandan daha anlamlı sonuçlar verir. Stokların dönen varlıklardan çıkarılmasındaki amaç, bu hesap grubundaki varlıkların paraya çevrilmesinin uzun zaman almasından kaynaklanmaktadır. Likidite oranı, cari oranı tamamlayan ve cari oranı daha anlamlı hale getiren bir orandır (Cari oran hesaplanırken dikkate alınan STOKLAR hariç hesaplanır). Bu şekilde kısa vadeli borçların tamamının likit dönen varlıklar ile süratle ödenip ödenemeyeceği anlaşılabilir. Oranın, 1 ve 1.00’ın (%100) üzerinde olması arzu edilir. Bu durum, ekonominin yapısı ve sektöre göre de değişiklik gösterecektir.
Bu bilgiyi paylaşın: