Grup H’de Şirket Büyüklüğüne Göre Uzun Vadeli Gayri Nakdi Krediler (TL)

2009-2019 döneminde Grup H içinde TL cinsinden “Uzun Vadeli Gayri Nakdi Krediler”, en fazla “Büyük” şirketlerde olmuştur. Öte yandan diğer şirketlerde de önemli artış vardır.

Gayri Nakdi Uzun Vadeli Krediler (x 1.000 TL) - (TL-UV-GNK)

Şirket Büyüklüğü 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Değişim
Büyük 143.252 176.107 284.576 401.705 519.752 804.855 876.869 1.508.048 2.841.381 2.236.437 2.383.539 1563,88%
Orta 116.405 415.681 198.047 171.688 513.915 577.566 741.154 1.077.048 2.698.126 3.605.838 1.671.187 1335,67%
Küçük 73.003 86.046 123.258 112.853 684.271 233.145 307.126 366.744 1.496.569 1.963.192 851.175 1065,95%
Mikro 34.070 34.909 42.959 34.961 45.379 42.557 49.206 48.264 178.018 514.570 177.971 422,37%
Toplam 366.730 712.743 648.840 721.207 1.763.317 1.658.122 1.974.356 3.000.104 7.214.095 8.320.037 5.083.873 1286,27%
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Gayri Nakdi Krediler: Teminat Mektupları, Harici Garanti Mektubu ve Akreditifler
  • (TL-KV-GNK): TL Cinsinden Kısa Vadeli Gayri Nakdi Krediler
  • Mikro Ölçekli Firmalar: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Küçük Ölçekli Firmalar: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Orta Ölçekli Firmalar: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Büyük Ölçekli Firmalar: 250 kişiden fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşan işletme
Bu bilgiyi paylaşın: