Grup H’de Şirket Büyüklüğüne Göre Kullanılan Kredilerin Payı

2009-2019 döneminde Grup H’de “Büyük” şirketlerin aldığı krediler, çok artmıştır.

Öte yandan “Orta” ve “Küçük” şirketlerde de önemli kredi artışı vardır.

Grup H'de Şirket Büyüklüğüne Göre Alınan Krediler (x 1.000 TL)

Şirket Büyüklğü 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009-2019 Değişim
Büyük 11.611.847 13.131.862 22.036.579 22.358.313 29.798.154 35.002.276 43.920.706 73.287.193 111.359.992 183.421.178 223.129.605 1821,57%
Orta 2.326.783 2.201.154 3.719.943 4.191.811 5.687.290 6.776.306 7.601.769 8.455.986 11.794.673 15.880.664 12.064.961 418,53%
Küçük 1.596.742 2.122.278 2.984.867 3.568.076 3.802.939 5.909.870 6.551.207 6.570.898 8.592.914 10.584.504 9.366.866 486,62%
Mikro 754.593 878.011 1.125.259 1.126.848 1.290.192 1.295.917 1.436.993 1.281.936 1.480.459 2.996.813 2.355.190 212,11%
Toplam 16.289.965 18.333.305 29.866.648 31.245.047 40.578.575 48.984.369 59.510.675 89.596.012 133.228.039 212.883.159 246.916.622 1415,76%

Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H’de Büyük Ölçekli Şirketlerin Kullandığı Krediler, Grup H’de Küçük Ölçekli Şirketlerin Kullandığı Krediler, Grup H’de Mikro Ölçekli Şirketlerin Kullandığı Krediler ve Grup H’de Orta Ölçekli Şirketlerin Kullandığı Krediler sayfalarına bakabilirsiniz.

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • YP: Yabancı Para (TL’ye çevrilmiş olarak)
  • Bütün Krediler: TL ve YP cinsinden Kısa ve Uzun Vadeli Nakdi Krediler + TL ve YP cinsinden Kısa ve Uzun Vadeli Gayri Nakdi Krediler
  • Mikro Ölçekli Firmalar: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Küçük Ölçekli Firmalar: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Orta Ölçekli Firmalar: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Büyük Ölçekli Firmalar: 250 kişiden fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşan işletme
Bu bilgiyi paylaşın: