Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

2009-2019 döneminde Grup H içinde TL cinsinden “Kısa Vadeli Nakdi Krediler”, en fazla “Büyük” şirketlerde olmuştur. Ayrıca “Küçük” ve “Mikro” şirketlerde de önemli artış vardır.

TL Cinsinden Kısa Vadeli Nakdi Krediler (x 1.000 TL)

Şirket Büyüklüğü 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009-2019 Değişim
Büyük 624.555 808.638 919.570 1.266.061 2.014.709 2.351.440 2.308.353 2.308.671 3.424.107 2.772.686 3.585.649 474,11%
Orta 367.855 503.113 664.447 896.581 1.076.546 1.488.313 1.643.821 1.841.245 1.797.487 1.547.808 1.363.821 270,75%
Küçük 318.011 409.702 559.730 760.017 1.076.772 1.448.458 1.542.169 1.659.406 1.505.235 1.848.221 1.803.056 466,98%
Mikro 127.145 140.688 182.987 193.979 214.618 271.809 293.877 297.949 266.091 568.142 554.794 336,35%
Toplam 1.437.565 1.862.141 2.326.735 3.116.638 4.382.646 5.560.020 5.788.220 6.107.272 6.992.920 6.736.857 7.307.320 408,31%

Kaynak: TCMB Reel Sektör İstatistikleri, Sektör Bilançoları (2009-2019) * Bilanço esasına göre defter tutan firmalar (31 Aralık İtibarıyla )

 

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • (TL-KV-NK): TL Cinsinden Kısa Vadeli Nakdi Krediler
  • Mikro Ölçekli Firmalar: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Küçük Ölçekli Firmalar: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Orta Ölçekli Firmalar: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Büyük Ölçekli Firmalar: 250 kişiden fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşan işletme

Pin It on Pinterest