Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

2009-2019 döneminde Grup H içinde YP cinsinden “Kısa Vadeli Gayri Nakdi Krediler”, en fazla “Büyük” şirketlerde olmuştur.

Öte yandan diğer şirketlerde de önemli artış vardır.

YP Cinsinden Kısa Vadeli Gayri Nakdi Krediler (x 1.000 TL)

Şirket Büyüklüğü 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009-2019 Değişim
Büyük 862.438 862.145 1.417.999 1.374.822 1.730.978 2.076.154 2.025.406 6.197.339 3.580.213 5.672.425 5.884.699 582,33%
Orta 85.720 90.554 98.781 107.543 133.032 164.430 168.756 205.073 250.174 434.681 371.463 333,34%
Küçük 51.438 45.113 49.110 57.388 85.509 100.470 112.927 95.335 128.942 291.979 214.112 316,25%
Mikro 8.838 8.653 13.115 10.587 16.437 16.074 68.350 8.293 11.291 42.836 18.900 113,85%
Toplam 1.008.434 1.006.465 1.579.005 1.550.340 1.965.955 2.357.129 2.375.439 6.506.040 3.970.620 6.441.921 6.489.174 543,49%

Kaynak: TCMB Reel Sektör İstatistikleri, Sektör Bilançoları (2009-2019)

 

Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Gayri nakdi Krediler: Teminat Mektupları, Harici Garanti Mektubu ve Akreditifler
  • YP: Yabancı Para (TL’ye çevrilmiş olarak)
  • (YP-KV-GNK): YP Cinsinden Kısa Vadeli Gayri Krediler
  • Mikro Ölçekli Firmalar: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Küçük Ölçekli Firmalar: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Orta Ölçekli Firmalar: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Büyük Ölçekli Firmalar: 250 kişiden fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşan işletme

Pin It on Pinterest