Grup H’de Şirket Büyüklüğüne Göre Kısa Vadeli Gayri Nakdi Krediler (TL)

2009-2019 döneminde Grup H içinde TL cinsinden “Kısa Vadeli Gayri Nakdi Krediler”, en fazla “Orta” büyüklükteki şirketlerde olmuştur.

Gayri Nakdi Kısa Vadeli Krediler (x 1.000 TL) - (TL-KV-GNK)

Şirket Büyüklüğü 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009-2019 Değişim
Büyük 449.672 604.772 746.461 1.020.478 821.172 1.065.433 1.260.166 1.292.834 1.632.634 2.210.676 2.141.549 376,25%
Orta 339.120 415.681 475.994 548.012 778.506 935.490 920.255 866.945 1.304.894 1.250.707 2.106.275 521,10%
Küçük 268.146 310.389 353.035 573.586 684.271 665.568 850.160 621.463 862.767 1.349.614 1.169.445 336,12%
Mikro 115.321 136.545 137.327 148.675 163.336 167.110 159.594 138.373 167.842 368.957 253.789 120,07%
Toplam 1.172.259 1.467.387 1.712.817 2.290.752 2.447.284 2.833.602 3.190.174 2.919.615 3.968.138 5.179.954 5.671.058 383,77%
  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Gayri Nakdi Krediler: Teminat Mektupları, Harici Garanti Mektubu ve Akreditifler
  • (TL-KV-GNK): TL Cinsinden Kısa Vadeli Gayri Nakdi Krediler
  • Mikro Ölçekli Firmalar: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Küçük Ölçekli Firmalar: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Orta Ölçekli Firmalar: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Büyük Ölçekli Firmalar: 250 kişiden fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşan işletme
Bu bilgiyi paylaşın: