Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Grup H’de “mikro” firmaların %48,64’ü, “zarar” ediyor.

2019 yılı 4’üncü çeyreği itibariyle Grup H’deki “mikro” firmaların %48,64’ü, “zarar” ediyor.

2019-4 Grup H Kâr Eden Firma MİKRO KÜÇÜK ORTA BÜYÜK Toplam
Kâr Eden  Firmalar 13.707 6.867 1.291 248 22.113
Zarar Eden  Firmalar 14.160 2.838 476 143 17.617
Kâr Ya Da Zarar Oluşmamış 1.244 73 2 1 1.320
Toplam 29.111 9.778 1.769 392 41.050

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H’de Kâr Eden Şirketler sayfasına bakabilirsiniz.

Kaynak: TCMB Reel Sektör İstatistikleri, Sektör Bilançoları (2009-2019)

 

Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Mikro Ölçekli Firmalar: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Küçük Ölçekli Firmalar: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Orta Ölçekli Firmalar: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Büyük Ölçekli Firmalar: 250 kişiden fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşan işletme

 

Pin It on Pinterest