Grup H’de Büyüklüğüne Göre Şirket Türleri

Grup H’deki şirketlerin %76,48’i “limited” şirket olup, bunların %71,35’i “mikro” ölçeklidir.

2019 yılı 4’üncü çeyreği itibariyle Grup H’deki şirketlerin %76,48’i “Limited” şirket olup bunun %71,35’i “Mikro”, %25,02’si “Küçük”, %3,3’ü “Orta” ve %0,30’u “Büyük” şirkettir.

Grup H'de Büyüklüğüne Göre Şirket Türleri

Şirket Türü Toplam Mikro Küçük Orta Büyük
Anonim Şirket 4.586 11,17% 2.116 46,14% 1.528 33,32% 650 14,17% 292 6,37%
Limited Şirket 31.397 76,48% 22.401 71,35% 7.856 25,02% 1.046 3,33% 94 0,30%
Kooperatif 4.630 11,28% 4.256 91,92% 335 7,24% 37 0,80% 2 0,04%
Diğer 437 1,06% 338 77,35% 59 13,50% 36 8,24% 4 0,92%
Toplam 41.050   29.111   9.778   1.769   392  

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H’de Büyüklüğüne Göre Firma Sayısı, Grup H’de Firma Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne Göre Şirket Türlerinin Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne ve Türlerine Göre Şirketlerin Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne göre Diğer Şirket Türlerinin Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne Göre Kooperatif Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne Göre Limited Şirket Sayısı, Grup H’de Şirket ve Çalışan Sayısı ve Grup H’de Şirket Türleri sayfalarına bakabilirsiniz.

Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Mikro Ölçekli Firmalar: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Küçük Ölçekli Firmalar: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Orta Ölçekli Firmalar: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Büyük Ölçekli Firmalar: 250 kişiden fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşan işletme
  • Diğer: Adi Ortaklık+İş Ortaklığı+Diğer
Bu bilgiyi paylaşın: