Grup H’de Büyüklüğüne Göre Kooperatif Sayısı

Grup H’de “mikro” ölçekli “Kooperatif” sayısı, azalıyor.

2009-2019 döneminde Grup H’de “mikro” ölçekli “Kooperatif” sayısında azalma görülmektedir.

2009-2019 döneminde Türkiye genelinde “Kooperatif” sayıları azalırken Grup H’de artış vardır.

Büyüklüğüne Göre Kooperatif Payı 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009-2019 Değişim
Türkiye Genel Toplam 11.366 11.844 11.896 12.195 12.510 11.437 11.007 11.265 11.729 10.863 10.743 -5,48%
Türkiye - Mikro 8.767 9.161 9.063 9.289 9.492 8.601 8.265 8.534 8.765 9.183 9.084 3,62%
Türkiye - Küçük 2.068 2.073 2.151 2.157 2.524 2.335 2.208 2.212 2.319 1.479 1.448 -29,98%
Türkiye - Orta 479 550 609 660 438 448 468 443 555 173 179 -62,63%
Türkiye - Büyük 52 60 73 89 56 53 66 76 90 28 32 -38,46%
Grup H Toplam 3.733 4.255 4.371 4.506 4.786 4.800 4.714 4.746 4.777 4.694 4.630 24,03%
Grup H - Mikro 3.541 4.026 4.096 4.188 4.400 4.396 4.290 4.297 4.282 4.335 4.256 20,19%
Grup H - Küçük 174 210 245 276 348 361 370 389 423 319 335 92,53%
Grup H - Orta 17 18 28 38 37 43 53 57 68 38 37 117,65%
Grup H - Büyük 1 1 2 4 1 0 1 3 4 2 2 100,00%

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Grup’de Büyüklüğüne Göre Firma Sayısı, Grup H’de Firma Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne Göre Şirket Türleri, Grup H’de Büyüklüğüne Göre Şirket Türlerinin Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne ve Türlerine Göre Şirketlerin Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne Göre Anonim Şirket Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne Göre Diğer Şirket Türlerinin Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne Göre Limited Şirket Sayısı, Grup H’de Şirket Türleri, Grup H’de Şirket ve Çalışan Sayısı ve Grup H’de Şirket Türleri sayfalarına bakabilirsiniz.

Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Mikro Ölçekli Firmalar: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk lirasını aşmayan işletme
  • Küçük Ölçekli Firmalar: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk lirasını aşmayan işletme
  • Orta Ölçekli Firmalar: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk lirasını aşmayan işletme
  • Büyük Ölçekli Firmalar: 250 kişiden fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk lirasını aşan işletme
Bu bilgiyi paylaşın: