Grup H’de Büyüklüğüne Göre Diğer Şirket Türlerinin Sayısı

Grup H’de “mikro” ve “büyük” ölçekli “Diğer” şirket sayısı, azalıyor.

2009-2019 döneminde Grup H’de “mikro” ve “büyük” ölçekli “Diğer” şirket sayısında azalma görülmektedir.

Büyüklüğüne Göre Diğer Şirket Türlerinin Sayısı

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009-2019 Değişim
Türkiye Genel Toplam 7.464 8.160 8.733 8.948 9.214 9.479 10.199 10.560 11.336 10.996 10.471 40,29%
Türkiye - Mikro 5.649 6.119 6.408 6.529 6.450 6.391 6.631 6.776 6.978 7.605 7.639 35,23%
Türkiye - Küçük 1.148 1.279 1.474 1.470 1.842 1.979 2.278 2.403 2.731 2.455 2.100 82,93%
Türkiye - Orta 461 559 600 702 710 838 928 1.005 1.193 742 597 29,50%
Türkiye - Büyük 206 203 251 247 212 271 362 376 434 194 135 -34,47%
Grup H Toplam 502 573 630 597 451 431 424 404 405 443 437 -12,95%
Grup H - Mikro 439 508 553 515 373 337 304 284 266 346 338 -23,01%
Grup H - Küçük 41 42 56 64 59 67 85 83 84 58 59 43,90%
Grup H - Orta 12 12 9 9 9 12 19 25 43 34 36 200,00%
Grup H - Büyük 10 11 12 9 10 15 16 12 12 5 4 -60,00%

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için Grup H’de Büyüklüğüne Göre Firma Sayısı, Grup H’de Firma Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne Göre Şirket Türleri, Grup H’de Büyüklüğüne Göre Şirket Türlerinin Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne ve Türlerine Göre Şirketlerin Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne Göre Anonim Şirket Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne Göre Kooperatif Sayısı, Grup H’de Büyüklüğüne Göre Limited Şirket Sayısı, Grup H’de Şirket Türleri, Grup H’de Şirket ve Çalışan Sayısı ve Grup H’de Şirket Türleri sayfalarına bakabilirsiniz.

Bu veriler, “bilanço esasına göre defter tutan firmalara” aittir (31 Aralık İtibarıyla).

  • Grup H: Ulaştırma ve Depolama
  • Mikro Ölçekli Firmalar: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk lirasını aşmayan işletme
  • Küçük Ölçekli Firmalar: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk lirasını aşmayan işletme
  • Orta Ölçekli Firmalar: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk lirasını aşmayan işletme
  • Büyük Ölçekli Firmalar: 250 kişiden fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk lirasını aşan işletme
  • Diğer: Adi Ortaklık+İş Ortaklığı+Diğer
Bu bilgiyi paylaşın: