Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Grup H-521 çalışanlarının %41’i “büyük” ölçekli firmalarda çalışmaktadır.

Grup H-521 çalışanlarının; %11,41’i “Mikro”, “%25,33’ü “Küçük”, %22,10’u “Orta ve “%41,16’sı “büyük” ölçekli firmalarda çalışmaktadır.

2020-4 İtibariyle Çalışan Sayısı

Mikro Küçük Orta Büyük Toplam
Grup H - 49 47.811 14,06% 117.269 34,49% 79.212 23,30% 95.744 28,16% 340.036
Grup H - 492 22 3,93% 100 17,86% 345 61,61% 93 16,61% 560
Grup H - 50 3.026 14,95% 5.331 26,34% 5.151 25,45% 6.731 33,26% 20.239
Grup H - 502 1.129 7,77% 4.288 29,52% 4.608 31,72% 4.503 31,00% 14.528
Grup H - 51 330 0,74% 1.238 2,77% 1.773 3,97% 41.364 92,53% 44.705
Grup H - 52 24.310 13,67% 36.550 20,56% 31.999 18,00% 84.931 47,77% 177.790
Grup H - 521 2.151 11,41% 4.778 25,33% 4.168 22,10% 7.763 41,16% 18.860
Grup H- 53 2.108 3,93% 4.065 7,58% 4.086 7,62% 43.339 80,86% 53.598
Grup H - 532 2.108 4,74% 4.065 9,14% 4.086 9,19% 34.201 76,93% 44.460
Grup H 77.585 12,19% 164.453 25,84% 122.221 19,21% 272.109 42,76% 636.368
Tüm Sektörler 1.395.999 12,50% 2.564.078 22,97% 2.599.684 23,29% 4.603.826 41,24% 11.163.587

Grup H’de firma sayısının çok önemli bir kısmını oluşturan “mikro” ve “küçük” ölçekli firmalar, “çalışan” sayısında aynı oranda değildir.

Bu veri ile ilgili olabilecek diğer veriler için “Grup H Firma Sayısı” verisine bakılabilir.

Kaynak: TCBM Reel Sektör İstatistikleri, Sektör Bilançoları (2009-2020), Sektör Kimliği 

 • Grup H-49: Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı
 • Grup H-492: Demir yolu ile yük taşımacılığı
 • Grup H-50: Su yolu taşımacılığı
 • Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
 • Grup H-51: Hava yolu taşımacılığı
 • Grup H-52: Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler
 • Grup H-521: Depolama ve ambarlama
 • Grup H-53: Posta ve kurye faaliyetleri
 • Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
 • Mikro Ölçekli Firmalar: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
 • Küçük Ölçekli Firmalar: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
 • Orta Ölçekli Firmalar: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme

 

Pin It on Pinterest