Grup H Çalışan Sayısı

Grup H-494 çalışanlarının %38’i “küçük” ve Grup H-521 çalışanlarının %41’i “büyük” ölçekli firmalarda çalışıyor.

2022 yılında bilanço esasına göre çalışan Grup H-494 çalışanlarının %12,41’i “Mikro”, %38,35’i “Küçük”, %24,85’si “Orta ve %24,39’u, “büyük” ölçekli firmalarda çalışırken Grup H-521 çalışanlarının %111,72’si “Mikro”, %26,06’sı “Küçük”, %21,77’si “Orta ve %40,46’sı, “büyük” ölçekli firmalarda çalışıyor.

2022-4 İtibariyle Çalışan Sayısı

2022-4 İtibariyle Çalışan Sayısı Mikro Küçük Orta Büyük Toplam
Grup H - 492 18 2,72% 61 9,23% 421 63,69% 161 24,36% 661
Grup H - 494 27.411 12,41% 84.694 38,35% 54.879 24,85% 53.863 24,39% 220.847
Grup H - 502 1.307 8,04% 3.521 21,65% 4.384 26,96% 7.051 43,36% 16.263
Grup H - 521 2.432 11,72% 5.406 26,06% 4.516 21,77% 8.394 40,46% 20.748
Grup H- 53 3.904 6,08% 6.187 9,63% 3.572 5,56% 50.572 78,73% 64.235
Grup H - 532 3.904 6,89% 6.187 10,92% 6.572 11,60% 40.010 70,60% 56.673
Grup H 85.105 11,69% 188.585 25,91% 145.361 19,97% 308.824 42,43% 727.875
Tüm Sektörler 1.586.081 12,74% 2.953.773 23,73% 2.814.328 22,61% 5.094.156 40,92% 12.448.338
  • Grup H-492: Demir yolu ile yük taşımacılığı
  • Grup H-494: Kara yolu ile yük taşımacılığı
  • Grup H-502: Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı
  • Grup H-521: Depolama ve ambarlama
  • Grup H-53: Posta ve kurye faaliyetleri
  • Grup H-532: Diğer posta ve kurye faaliyetleri
  • Mikro Ölçekli: 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Küçük Ölçekli: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Orta Ölçekli: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme
  • Büyük Ölçekli: 250 kişiden fazla yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon Türk Lirasını aşan işletme
Bu bilgiyi paylaşın: