Global Değer Zincirinde Lojistiğin Yeri

McKinsey tarafından hazırlanan “Globalization in Transition: The Future of Trade and Value Chains” raporuna göre Lojistik sektörünün (Ulaştırma ve Depolama) “emek yoğunluğu” oranı %56 ve “bilgi yoğunluğu” oranı %16’dır. Lojistik sektörü, “bilgi” yerine çok yüksek oranda “insan gücüne” bağlı çalışmaktadır.

Lojistik sektörünün (Ulaştırma ve Depolama) brüt çıktısı 7,2 trilyon dolar olup global brüt çıktının %4,5’idir. Lojistik sektöründe “bilgi yoğunluğu” faktörü geliştirilebilirse lojistik sektörünün brüt çıktısının artması büyük olasılıktır.

Global Değer Zincirinde Lojistiğin Yeri
Bu bilgiyi paylaşın: