Depo İnşaatı İçin Gerekli Formaliteler Ülke Sıralaması

Türkiye, 190 ülke arasında “bir deponun inşaatı için gerekli formaliteler” ülke sıralamasında 53’üncü sıradadır.

Türkiye, Dünya Bankası tarafından hazırlanan “Doing Business” raporuna göre “bir deponun yapılması için gerekli formaliteler” sıralamasında yükselmiştir fakat bunun için gerekli alt kriterlerde çok fazla değişim görülmemiştir.

Depo İnşaatı için Gerekli Formaliteler Ülke Sıralaması

DB 2015 DB 2016 DB 2017 DB 2018 DB 2019 DB 2020 DB 2020 En İyi Performans DB 2020 En Kötü Performans
Depo İnşaatı için Gerekli İzinlerle İlgilenmek (ülke sırası) 136 98 102 96 59 53    
Depo İnşaatı için Gerekli İzinlerle İlgilenmede “en iyi” puandan uzaklık 63,10 67,82 67,86 67,26 73,19 73,8    
Deponun Tahmini Değeri (TL)       1,612.164 1.896.936 2.214.060    
Yasal Prosedürler (sayı) 18 18 18 18 18 18 5 30
Yasal Prosedürler için Süre (gün) 169 103 103 103 103 100 26 373
Yasal Prosedürler için Maliyet (Depo Değerinin %'si) 3,5 3,6 3,5 4,0 3,9 3,6 0 20
Bina Kalite Kontrol Endeksi (0-15)   9,5 9,5 9,5 13 13.0 15 0
Yasal Prosedürler için Puan           48    
Yasal Prosedürler için Süre Puanı           78,7    
Yasal Prosedürler için Maliyetin Puanı           82    
Bina Kalitesi Kontrol Endeks Puanı           86,7    

Bu veriyle ilgili olabilecek diğer veriler için Türkiye’deki Limanlarda Elleçlenen Yük Miktarı, Türkiye’deki Limanlarda Elleçlenen İhracat Yük Miktarı, Türkiye’deki Limanlarda Elleçlenen İthalat Yük Miktarı ve Türkiye’deki Limanlarda Elleçlenen Transit Yük Miktarı sayfalarına bakabilirsiniz.

 • 2020, 2019, 2018 ve 2017 için 190 ülke; 2016 ve 2015 için 189 ülke
 • 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yılları için “Yasal Prosedürler için Puan”, “Yasal Prosedürler için Süre Puanı”, “Yasal Prosedürler için Maliyetin Puanı” ve “Bina Kalitesi Kontrol Endeks Puanı” kriterleri olmadığı için boş bırakılmıştır.”
 • Dealing with Construction Permits: Depo İnşaatı için Gerekli İzinlerle İlgilenmek (ülke sırası): Bir deponun inşaatı amacıyla gerekli tüm formaliteleri tamamlamak için alınması gereken yasal izinler ve izlenmesi gereken yasal prosedürler; bu inşaat için alınması gereken izinlerin ve prosedürlerin tamamlanması için geçen zaman; bu inşaat için gerekli izinlerin ve prosedürlerin tamamlanması için maliyet ve inşaat izin sistemindeki kalite kontrol ve güvenlik mekanizmaları. This topic tracks the procedures, time and cost to build a warehouse—including obtaining necessary the licenses and permits, submitting all required notifications, requesting and receiving all necessary inspections and obtaining utility connections. In addition, the Dealing with Construction Permits indicator measures the building quality control index, evaluating the quality of building regulations, the strength of quality control and safety mechanisms, liability and insurance regimes, and professional certification requirements. * Procedures, time and cost to complete all formalities to build a warehouse and the quality control and safety mechanisms in the construction permitting system.
 • Procedures to legally build a warehouse (number): Submitting all relevant documents and obtaining all necessary clearances, licenses, permits and certificates; Submitting all required notifications and receiving all necessary inspections; Obtaining utility connections for water and sewerage; Registering and selling the warehouse after its completion;
 • Time required to complete each procedure (calendar days): Does not include time spent gathering information; Each procedure starts on a separate day—though procedures that can be fully completed online are an exception to this rule; Procedure is considered completed once final document is received; No prior contact with officials
 • Cost required to complete each procedure : Official costs only, no bribes * (i) Cost (% of warehouse value): Maliyet (Depo Değerinin %’si)
 • Building quality control index (0-15): Quality of building regulations (0-2); Quality control before construction (0-1); Quality control during construction (0-3); Quality control after construction (0-3); Liability and insurance regimes (0-2); Professional certifications (0-4) * Bina Kalite Kontrol Endeksi (0-15)
 • DTF score for dealing with construction permits (0–100): Distance to Frontier (DTF) scores: Depo İnşaatı için Gerekli İzinlerle İlgilenmede “en iyi” puanlardan olan uzaklık
 • Estimated value of warehouse: Deponun Tahmini Değeri (TL)
 • Score for Procedures: Prosedür Puanı; Score for Time: Süre Puanı; Score for Cost: Maliyet Puanı;
 • Score for Building quality control index: Bina Kalite Kontrol Endeks Puanı
 • Depo: 1.300 m2; 3 metre yükseklik; 929 m2 arsa üzerinde (bütün ülkeler için standart alınan ölçüler)
Bu bilgiyi paylaşın: