Brexit Sonrasında Türkiye – İngiltere Ticareti

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından hazırlanan “Özel Sektör için Ürün Bazlı Brexit Rehberi” raporuna göre Türkiye’nin İngiltere’nin ticaretinde yüzde 1,59 pay sahibi bir ülke olması Brexit sonrasında anlaşma olmaksızın gerçekleşecek ticaretin, Türkiye için yaratabileceği negatif etkilerin boyutlarına işaret etmektedir.

Türkiye’nin İngiltere’ye ihracatında geçiş süreci sonrasında iki ülke arasında yeni bir anlaşma imzalanmazsa bazı ürünlerde gümrük vergileri artacağı için doğrudan kayıp yaşanacaktır.

Aynı zamanda İngiltere anlaşmasız Brexit sonrası için hazırlamış olduğu geçici tarife cetveline göre kendi ithalatının yüzde 88’ini oluşturan ürünlerde anlaşmasının bulunmadığı tüm ülkeler için gümrük vergisini yüzde 0’a indirirken, Türkiye geçmişte Gümrük Birliği kapsamında yüzde 0 gümrük vergisinden faydalandığı için gümrük vergisi oranı açısından doğrudan bir farklılık yaşanmamaktaydı. Diğer yandan geçmişte, İngiltere, bu ürünlerin bir kısmını üçüncü ülkelerden ithal ederken yüzde 0’dan yüksek oranlarda gümrük vergisi talep ettiği için Türkiye üçüncü ülkelere kıyasla geçmişte sahip olduğu gümrük vergisi avantajını kaybeder hale gelebilecek, dolaylı bir rekabet gücü kaybı yaşayabilecektir.

Brexit Sonrasında Türkiye – İngiltere Ticareti

Türkiye ve İngiltere arasında yeni bir ticaret anlaşması imzalanmazsa, ikili ticaretin %70’inde, Türkiye’nin ihracatının %83’ünde ve İngiltere’nin ihracatının %51’inde doğrudan veya dolaylı rekabet gücü kaybı oluşabilecektir.

Bu durum lojistik sektörüne de dokunacak ve anlaşma olmazsa İngiltere’ye mal sevkiyatının %25-30’lar seviyesinde düşmesi muhtemel olacaktır.

Bu bilgiyi paylaşın: