Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Taşınan yük cinslerinde en fazla artış, “mektup ve koli (15)” yük cinsindedir.

2007-2021 döneminde taşınan yük cinslerinde en fazla artış, “mektup ve koli (15)” yük cinsindedir.

2007 yılında araçlarda taşınan yükün %0,33’ü, “mektup ve koli” iken %239 artışla 2021 yılında taşınan bütün yüklerin %1,12’si, “mektup ve koli” yük cinsidir. Bu artış, “e-ticaret” etkisi ile olabilir.

Yük Cinslerine Göre Taşınan Yük Miktarının Dağılımı (%)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2007-2021 Ortalama 2007-2021 Değişim
00 (BOŞ) 4.00 5.37 4.59 5.27 6.33 5.39 6.38 6.60 7.89 6.30 5.44 8.15 7.10 9.89 6.89 6.3727 -42%
01 11.48 8.93 9.91 10.73 8.96 8.77 9.63 8.08 11.40 10.63 13.36 10.50 12.94 13.24 12.28 10.7227 -7%
02 2.37 3.99 2.78 3.98 4.00 4.32 3.00 2.87 2.22 3.02 3.11 3.19 4.92 5.31 6.19 3.6847 -62%
03 15.78 14.32 13.82 16.58 15.25 16.48 14.45 15.25 14.87 12.97 10.84 12.20 12.07 13.47 12.15 14.0333 30%
04 17.90 18.71 21.52 18.65 16.82 17.00 16.62 16.61 13.83 12.62 13.12 14.05 13.59 13.09 14.02 15.8767 28%
05 2.53 2.34 2.53 1.53 2.01 1.78 2.09 2.52 2.01 1.98 2.22 2.59 2.08 1.60 2.13 2.1293 19%
06 2.83 3.16 2.80 2.41 2.17 2.88 2.94 2.75 2.44 4.09 3.41 3.91 3.71 3.71 3.11 3.0880 -9%
07 3.58 4.59 4.44 5.24 6.87 6.91 7.19 7.92 7.66 10.96 7.62 6.61 7.87 6.70 6.68 6.7227 -46%
08 3.38 3.31 3.61 2.90 3.30 3.07 3.56 3.77 3.01 3.03 4.40 4.03 3.43 3.21 4.35 3.4907 -22%
09 17.21 16.79 14.70 16.46 17.42 15.50 15.58 15.06 14.06 15.43 13.81 14.65 12.18 12.57 13.66 15.0053 26%
10 2.84 3.11 2.49 2.75 3.39 3.83 4.15 4.76 4.60 4.28 5.91 5.09 5.68 4.03 4.02 4.0620 -29%
11 2.07 3.04 2.67 1.68 1.89 1.98 3.04 3.11 2.17 3.21 3.29 2.22 1.71 2.49 2.86 2.4953 -28%
12 0.91 0.98 1.04 0.75 1.00 1.20 1.06 0.87 0.83 0.55 1.25 1.15 1.09 0.48 1.62 0.9853 -44%
13 1.32 1.73 2.07 1.62 1.87 1.73 2.03 2.36 2.03 1.83 1.88 1.27 1.62 1.60 1.86 1.7880 -29%
14 2.37 2.53 1.90 1.59 1.20 1.06 1.14 1.15 1.15 1.28 1.72 1.13 1.05 1.23 0.84 1.4227 182%
15 1.12 1.06 1.99 1.20 1.43 0.90 0.32 0.32 0.25 0.32 0.12 0.27 0.07 0.59 0.33 0.6860 239%
16 0.36 0.73 0.67 0.91 0.92 0.85 0.71 0.74 0.68 0.65 0.77 0.94 0.80 0.37 0.63 0.7153 -43%
17 1.17 0.85 1.21 0.97 0.91 0.90 0.95 0.62 1.00 0.82 0.86 0.86 0.93 0.92 0.87 0.9227 34%
18 4.79 3.68 3.41 3.00 1.75 1.77 1.84 1.53 2.40 1.74 2.74 1.85 2.02 2.28 2.31 2.4740 107%
19 0.80 0.37 0.48 0.54 0.54 0.81 0.92 0.93 0.97 0.71 0.56 1.03 0.53 0.44 0.57 0.6800 40%
20 1.19 0.41 1.37 1.23 1.96 2.88 2.39 2.20 4.53 3.58 3.59 4.30 4.60 2.78 2.63 2.6427 -55%
100 100 100 99.99 99.99 100.01 99.99 100.02 100 100 100.02 99.99 99.99 100 100 100

Kaynak: KGM – Trafik ve Ulaşım Bilgileri , Otoyollar ve Devlet Yollarının Trafik Dilimlerine Göre Yıllık Ortalama Günlük Trafik Değerleri Ve Ulaşım Bilgileri, Yük Cinslerine Göre Taşınan Yük Miktarının Dağılımı (%)

https://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Istatistikler/TrafikveUlasimBilgileri/21TrafikUlasimBilgileri.pdf

 • 00: BOŞ
 • 01: Tarım ve hayvan ürünleri, avcılık ve orman ürünleri; balık ve balık ürünleri
 • 02: Taşkömürü ve linyit; bataklık kömürü; ham petrol ve doğal gaz; uranyum ve toryum
 • 03: Metal cevherleri, diğer maden ve madencilik ürünleri
 • 04: Gıda ürünleri; içecekler ve tütün
 • 05: Tekstil ,tekstil ürünleri; deri ve deri ürünleri
 • 06: Ağaç ve ağaç ürünleri ve mantar (mobilya hariç) ; saman, kamış ve örgü maddelerinden yapılmış eşyalar; kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri; yazılı metin, kaydedilmiş medya
 • 07: Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt
 • 08: Kimyasallar, kimyasal ürünler, suni elyaflar; kauçuk ve plastik ürünler
 • 09: Diğer metalik olmayan mineral ürünler
 • 10: Temel metaller; fabrikasyon metal ürünleri, makine ve ekipmanlar hariç
 • 11: Makineler ve ekipmanlar bys.; ofis makineleri ve bilgisayarlar; elektronik makineler ve cihazlar; radyo, televizyon ve iletişim ekipmanları ve cihazları; tıbbi, duyarlı ve optik aletler; saatler
 • 12: Taşımacılık Ekipmanları
 • 13: Mobilya; bys. diğer imalat malları
 • 14: İkincil ham materyaller; belediye atıkları ve bys. diğer atıklar
 • 15: Mektup ve koliler
 • 16: Malların taşımasında kullanılan ekipman ve materyaller
 • 17: Ev ve ofis taşıması; yolculardan ayrı taşınan bagaj; tamir için taşınan motorlu taşıtlar; diğer ticari olmayan taşımalar bys.
 • 18: Gruplandırılmış mallar: bir arada taşınan karışık kategorideki mallar
 • 19: Tanımlanamayan mallar: Herhangi bir sebepten dolayı tanımlanamayan ve bundan dolayı 01-16 gruplarına tahsis edilemeyen mallar.
 • 20: Bys. diğer mallar

Pin It on Pinterest