Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

Taşınan yük cinslerinde en fazla artış, “mektup ve koli (15)” yük cinsindedir.

2007-2020 döneminde taşınan yük cinslerinde en fazla artış, “mektup ve koli (15)” yük cinsindedir.

2007 yılında araçlarda taşınan yükün %0,33’ü, “mektup ve koli” iken %221 artışla 2020 yılında taşınan bütün yüklerin %1,06’sı, “mektup ve koli” yük cinsidir. Bu artış, “e-ticaret” etkisi ile olabilir mi?

Yük Cinslerine Göre Taşınan Yük Miktarının Dağılımı (%)

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2007-2020 Ortalama 2007-2020 Değişim
00 (BOŞ) 5,37 4,59 5,27 6,33 5,39 6,38 6,6 7,89 6,3 5,44 8,15 7,1 9,89 6,89 6,5421 -22%
01 8,93 9,91 10,73 8,96 8,77 9,63 8,08 11,4 10,63 13,36 10,5 12,94 13,24 12,28 10,6686 -27%
02 3,99 2,78 3,98 4 4,32 3 2,87 2,22 3,02 3,11 3,19 4,92 5,31 6,19 3,7786 -36%
03 14,3 13,82 16,58 15,25 16,48 14,45 15,25 14,87 12,97 10,84 12,2 12,07 13,47 12,15 13,9086 18%
04 18,7 21,52 18,65 16,82 17 16,62 16,61 13,83 12,62 13,12 14,05 13,59 13,09 14,02 15,7321 33%
05 2,34 2,53 1,53 2,01 1,78 2,09 2,52 2,01 1,98 2,22 2,59 2,08 1,6 2,13 2,1007 10%
06 3,16 2,8 2,41 2,17 2,88 2,94 2,75 2,44 4,09 3,41 3,91 3,71 3,71 3,11 3,1064 2%
07 4,59 4,44 5,24 6,87 6,91 7,19 7,92 7,66 10,96 7,62 6,61 7,87 6,7 6,68 6,9471 -31%
08 3,31 3,61 2,9 3,3 3,07 3,56 3,77 3,01 3,03 4,4 4,03 3,43 3,21 4,35 3,4986 -24%
09 16,8 14,7 16,46 17,42 15,5 15,58 15,06 14,06 15,43 13,81 14,65 12,18 12,57 13,66 14,8479 23%
10 3,11 2,49 2,75 3,39 3,83 4,15 4,76 4,6 4,28 5,91 5,09 5,68 4,03 4,02 4,1493 -23%
11 3,04 2,67 1,68 1,89 1,98 3,04 3,11 2,17 3,21 3,29 2,22 1,71 2,49 2,86 2,5257 6%
12 0,98 1,04 0,75 1 1,2 1,06 0,87 0,83 0,55 1,25 1,15 1,09 0,48 1,62 0,9907 -40%
13 1,73 2,07 1,62 1,87 1,73 2,03 2,36 2,03 1,83 1,88 1,27 1,62 1,6 1,86 1,8214 -7%
14 2,53 1,9 1,59 1,2 1,06 1,14 1,15 1,15 1,28 1,72 1,13 1,05 1,23 0,84 1,3550 201%
15 1,06 1,99 1,2 1,43 0,9 0,32 0,32 0,25 0,32 0,12 0,27 0,07 0,59 0,33 0,6550 221%
16 0,73 0,67 0,91 0,92 0,85 0,71 0,74 0,68 0,65 0,77 0,94 0,8 0,37 0,63 0,7407 16%
17 0,85 1,21 0,97 0,91 0,9 0,95 0,62 1 0,82 0,86 0,86 0,93 0,92 0,87 0,9050 -2%
18 3,68 3,41 3 1,75 1,77 1,84 1,53 2,4 1,74 2,74 1,85 2,02 2,28 2,31 2,3086 59%
19 0,37 0,48 0,54 0,54 0,81 0,92 0,93 0,97 0,71 0,56 1,03 0,53 0,44 0,57 0,6714 -35%
20 0,41 1,37 1,23 1,96 2,88 2,39 2,2 4,53 3,58 3,59 4,3 4,6 2,78 2,63 2,7464 -84%
100 100 99,99 99,99 100 99,99 100 100 100 100 99,99 99,99 100 100 100

Kaynak: KGM –  Trafik ve Ulaşım Bilgileri , Otoyollar ve Devlet Yollarının Trafik Dilimlerine Göre Yıllık Ortalama Günlük Trafik Değerleri Ve Ulaşım Bilgileri, Yük Cinslerine Göre Taşınan Yük Miktarının Dağılımı (%)

 

 • 00: BOŞ
 • 01: Tarım ve hayvan ürünleri, avcılık ve orman ürünleri; balık ve balık ürünleri
 • 02: Taşkömürü ve linyit; bataklık kömürü; ham petrol ve doğal gaz; uranyum ve toryum
 • 03: Metal cevherleri, diğer maden ve madencilik ürünleri
 • 04: Gıda ürünleri; içecekler ve tütün
 • 05: Tekstil ,tekstil ürünleri; deri ve deri ürünleri
 • 06: Ağaç ve ağaç ürünleri ve mantar (mobilya hariç) ; saman, kamış ve örgü maddelerinden yapılmış eşyalar; kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri; yazılı metin, kaydedilmiş medya
 • 07: Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt
 • 08: Kimyasallar, kimyasal ürünler, suni elyaflar; kauçuk ve plastik ürünler
 • 09: Diğer metalik olmayan mineral ürünler
 • 10: Temel metaller; fabrikasyon metal ürünleri, makine ve ekipmanlar hariç
 • 11: Makineler ve ekipmanlar bys.; ofis makineleri ve bilgisayarlar; elektronik makineler ve cihazlar; radyo, televizyon ve iletişim ekipmanları ve cihazları; tıbbi, duyarlı ve optik aletler; saatler
 • 12: Taşımacılık Ekipmanları
 • 13: Mobilya; bys. diğer imalat malları
 • 14: İkincil ham materyaller; belediye atıkları ve bys. diğer atıklar
 • 15: Mektup ve koliler
 • 16: Malların taşımasında kullanılan ekipman ve materyaller
 • 17: Ev ve ofis taşıması; yolculardan ayrı taşınan bagaj; tamir için taşınan motorlu taşıtlar; diğer ticari olmayan taşımalar bys.
 • 18: Gruplandırılmış mallar: bir arada taşınan karışık kategorideki mallar
 • 19: Tanımlanamayan mallar: Herhangi bir sebepten dolayı tanımlanamayan ve bundan dolayı 01-16 gruplarına tahsis edilemeyen mallar.
 • 20: Bys. diğer mallar

Pin It on Pinterest