Türkiye’nin İthalat Ve İhracatında Süre Ve Masraf Karşılaştırması

Dünya Bankası tarafından hazırlanan “Doing Business” raporuna göre, 2020 yılında ihracat sürecinde evrak işlemleri için 4 saat ve sınır işlemleri için 10 saattir. Bu süreler Dünya Bankası’nın 2017 tarihli aynı raporuna göre sırasıyla 2 saat ve 8 saattir. Ayrıca bu işlemler için yapılan masraflar, $900’dan $390’a düşmüştür.

Aynı rapora göre, 2020 yılında ithalat sürecinde evrak işlemleri için 2 saat ve sınır işlemleri için 7 saattir. Bu süreler Dünya Bankası’nın 2017 tarihli aynı raporuna göre sırasıyla 11 saat ve 36 saattir. Ayrıca bu işlemler için yapılan masraflar, $800’dan $100’a düşmüştür.

Kaynak raporlara https://www.doingbusiness.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Türkiye’nin İthalat Ve İhracatında Süre Ve Masraf Karşılaştırması
Bu bilgiyi paylaşın: