Raporları PDF formatında indirmek için lütfen giriş yapınız.

“Toplam Taşıt” için “BOŞ” taşıma oranı, %26,63’dur.

Yük taşıyan “Toplam Taşıt” için “BOŞ” taşıma oranı, 2007 yılında %30,50 iken 2020 yılında %26,63’dür.

2020 yılında “Toplam Taşıt” için en fazla taşınan yük cinsi, %16,93 ile 04 (Gıda; içecek ve tütün) ürünüdür.

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2007-2021 Değişim
00 (BOŞ) 26,63 29,69 30,29 32,66 33,00 32,00 33,00 33,00 35,00 34,00 35,00 37,00 36,00 32,00 30,50 -12,69%
01 7,99 6,01 6,85 6,96 6,00 6,00 7,00 6,00 8,00 8,00 9,00 7,00 9,00 10,00 7,50 6,53%
02 1,44 2,13 1,58 2,02 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 3,00 4,00 -64,00%
03 8,2 7,44 7,09 8,69 8,00 9,00 7,00 8,00 8,00 7,00 5,00 6,00 6,00 7,00 6,00 36,67%
04 16,93 16,07 18,01 15,36 14,00 14,00 14,00 14,00 11,00 10,00 10,00 11,00 10,00 11,00 10,50 61,24%
05 1,87 1,79 1,90 1,17 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 -6,50%
06 2,13 2,22 2,08 1,86 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,50 -14,80%
07 2,73 3,13 3,02 3,30 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 7,00 5,00 4,00 5,00 5,00 4,50 -39,33%
08 2,82 2,69 2,89 2,18 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,50 -19,43%
09 11,02 10,9 9,06 10,14 10,00 9,00 9,00 9,00 8,00 9,00 8,00 8,00 7,00 8,00 9,00 22,44%
10 1,96 1,88 1,76 1,86 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 -34,67%
11 2,36 2,92 2,42 2,06 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 4,00 -41,00%
12 1,19 1,19 1,09 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 -40,50%
13 1,62 2,09 2,01 1,70 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 -35,20%
14 1,45 1,48 1,26 1,07 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 190,00%
15 1,33 1,13 1,80 1,27 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 #SAYI/0!
16 0,77 1,62 1,41 1,68 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -23,00%
17 1,64 1,4 1,43 1,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 9,33%
18 4,03 3,3 2,52 2,18 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 101,50%
19 0,65 0,41 0,41 0,49 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,50 30,00%
20 1,24 0,53 1,12 1,25 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 2,50 -50,40%
100,000 100,020 100,000 100,000 100,000 98,000 101,000 102,000 99,000 102,000 100,000 99,000 100,000 101,000 99,500

Kaynak: KGM – Trafik ve Ulaşım Bilgileri , Otoyollar ve Devlet Yollarının Trafik Dilimlerine Göre Yıllık Ortalama Günlük Trafik Değerleri Ve Ulaşım

Bilgiler, Taşıt Sınıflarına göre Yük Cinslerinin Dağılımı (%)

https://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Istatistikler/TrafikveUlasimBilgileri/21TrafikUlasimBilgileri.pdf

 • Toplam Taşıt: “Kamyon” ve “Kamyon+Römork & Çekici+Yarı Römork” için ortak tanımdır.
 • 00: BOŞ
 • 01: Tarım ve hayvan ürünleri, avcılık ve orman ürünleri; balık ve balık ürünleri
 • 02: Taşkömürü ve linyit; bataklık kömürü; ham petrol ve doğal gaz; uranyum ve toryum
 • 03: Metal cevherleri, diğer maden ve madencilik ürünleri
 • 04: Gıda ürünleri; içecekler ve tütün
 • 05: Tekstil ,tekstil ürünleri; deri ve deri ürünleri
 • 06: Ağaç ve ağaç ürünleri ve mantar (mobilya hariç) ; saman, kamış ve örgü maddelerinden yapılmış eşyalar; kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri; yazılı metin, kaydedilmiş medya
 • 07: Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt
 • 08: Kimyasallar, kimyasal ürünler, suni elyaflar; kauçuk ve plastik ürünler
 • 09: Diğer metalik olmayan mineral ürünler
 • 10: Temel metaller; fabrikasyon metal ürünleri, makine ve ekipmanlar hariç
 • 11: Makineler ve ekipmanlar bys.; ofis makineleri ve bilgisayarlar; elektronik makineler ve cihazlar; radyo, televizyon ve iletişim ekipmanları ve cihazları; tıbbi, duyarlı ve optik aletler; saatler
 • 12: Taşımacılık Ekipmanları
 • 13: Mobilya; bys. diğer imalat malları
 • 14: İkincil ham materyaller; belediye atıkları ve bys. diğer atıklar
 • 15: Mektup ve koliler
 • 16: Malların taşımasında kullanılan ekipman ve materyaller
 • 17: Ev ve ofis taşıması; yolculardan ayrı taşınan bagaj; tamir için taşınan motorlu taşıtlar; diğer ticari olmayan taşımalar bys.
 • 18: Gruplandırılmış mallar: bir arada taşınan karışık kategorideki mallar
 • 19: Tanımlanamayan mallar: Herhangi bir sebepten dolayı tanımlanamayan ve bundan dolayı 01-16 gruplarına tahsis edilemeyen mallar.
 • 20: Bys. diğer mallar

Pin It on Pinterest