Ticaret Hacminin Nakliye Sektörüne Etkisi

Dünya Ticaret Örgütü tarafından hazırlanan “International Trade Statistics” raporuna göre, 2019 yılında dünya ticaret hacmindeki %2’lik azalma, nakliye sektörüne de %2,3’lük bir azalma olarak yansıdı ve nakliye sektörü, önceki iki yıldaki büyümeye rağmen 2019’da küçülme yaşadı.

Nakliye, ticaret hacmindeki değişimlerden en fazla etkilenen sektördür. Örneğin 2009 yılında dünya genelinde yaşanan krizin etkisiyle ticaret hacmi %31 azalırken nakliye sektörü de benzer oranda %29 azalmıştır.

Kaynak rapora; https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/anrep20_e.htm adresinden ulaşabilirsiniz.

Ticaret Hacminin Nakliye Sektörüne Etkisi
Bu bilgiyi paylaşın: