Satın Alma Analizi

PwC ve TEDAR tarafından hazırlanan “ Yeni Nesil Satın Alma Araştırması” raporuna göre mevcut durum ve 5 yıl içinde Satın Alma için en önemli öncelik,

  • Maliyet,
  • Stok seviyesi ve işletme giderleri sermayesini düşürmek,
  • Stok seviyesini düşürmektir.

Kaynak rapora https://www.pwc.com.tr/yeni-nesil-satinalma-arastirmasi-2020 üzerinden ulaşabilirsiniz.

Satın Alma Analizi
Bu bilgiyi paylaşın: