Lojistik Sektöründe Müşterilerin Güven Duygusu Seviyesi

Müşterilerin lojistik sektörüne güveni düşüktür.

UTİKAD’ın “Lojistik Sektöründe Eğilimler ve Beklentiler 2019” çalışmasında yapılan anketteki “müşterilerinin sektöre yönelik güven düzeylerinin ne durumda” olduğu sorusuna, katılımcıların %48,89’u “Orta”, %11,11’i “Düşük” ve sadece %33,33’ü “Yüksek” cevabını vermiştir.

Bu sonuçlar, bir öz eleştiri olarak görülebilir ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, müşterilerinin güvenini kazanmak için neler yapması gerektiği konusunda hem mikro hem de makro önlemler alma konusunda harekete geçmelidir.

Lojistik Sektöründe Müşterilerin Güven Duygusu Seviyesi

Müşterilerin Güven Duygusu Seviyesi Oranlar
Çok düşük 2,22
Düşük 11,12
Orta 48,89
Yüksek 33,33
Çok Yüksek 4,44

Kaynak: UTİKAD – Lojistik Sektöründe Eğilimler ve Beklentiler Araştırması 2019 (Temmuz – Aralık)

Bu bilgiyi paylaşın: