AT Kearney tarafından hazırlanan “CSCMP State of Logistics 2020” raporuna göre lojistiğin maliyeti, ABD’nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının %7,6’sıdır. Bu oran, son 10 yıl için ortalama %7,63’tür.

ABD’de sadece nakliye sektörünün payı %4,9’dur.
Türkiye’deki “Ulaştırma ve Depolama” iş kolunun benzer verileri için
https://insights.tirport.com/lojistik-sektorunun-ciro-payi/ verisine bakılabilir.

Lojistik Maliyetinin Oranı

Pin It on Pinterest