Dijital Dönüşüme Hazır Mıyız?

Georgia College, the University of Tennessee ve Mississippi State University tarafından hazırlanan “Digital Transformation: Are We Ready for Change?” raporuna göre, tedarik zinciri ve lojistikteki teknolojinin en önemli konusu, takip ve izlenebilirliktir.

Eş zamanlı yük takibi hem yük verenlerin hem de lojistik şirketlerinin %75’ten fazlasının önem verdiği bir özelliktir.

Dijital yük platform uygulamaları, %23,6 artacaktır.

Bu verilerle ilgili olabilecek Tırport Insight tarafından yayınlanan “Lojistikte Teknoloji Beklentisi“, “Lojistik Sektöründe Dijital Dönüşüm Uygulamaları” ,“Lojistik Sektörünün Dijitalleşmesindeki Zorluklar”, “Lojistik Sektörünü Etkileyecek Teknolojik Gelişmeler” ve “Teknolojik Yeniliklerin Lojistik Sektörüne Etkileri” verilerine bakılabilir.

Dijital Dönüşüme Hazır Mıyız?
Bu bilgiyi paylaşın: