Oruç Kaya

ORUÇ KAYA

Son Kilometre Depolama (Last Mile Warehousing)

Pandeminin etkisiyle büyük bir sıçrama yaşayan e-ticaret hacmi Çin'de %50'yi, Türkiye'de %25'i zorluyor. E-ticaret firmaları her gün gelen milyonlarca siparişi yönetme konusunda farklı teknolojiler arıyor. Peki böyle bir teknoloji mümkün mü? Bohçacıları ve...

Tavuklar, Firarda…

Foxmeyer (1996), Adidas (1996), Toy R Us (1999), Hershey (1999), Webvan (2001), Nike (2001), Cisco (2001) ve Loblaws (2005), lojistik kaynaklı sorunların görüldüğü önemli vakalardır. Uzun zamandır yukarıdaki gibi örnekler, duyulmuyordu. Ancak önce 2017 yılının...

sKILLS (Beceriksizlik Öldürür)

Çalışma hayatı için çalışanların sahip olduğu veya olabileceği bilgiler, beceriler ve deneyimler, çok önemlidir. Çalışanlar, sahip oldukları veya sahip olabileceği bilgiler, beceriler ve deneyimler kadar başarılı olabilir. Şirketler, çalışanlarının sahip olduğu...

sKILL

Çalışanların sahip olduğu veya olabileceği “nitelikler (bilgiler, beceriler)” ve “deneyimler”, çok önemli olup onlar sahip oldukları veya sahip olabileceği “nitelikler” ve “deneyimler” kadar başarılı olabilir. Şirketler, çalışanlarının sahip olduğu veya sahip...

Rekabet (Mi)?!

UTİKAD tarafından hazırlanan “Lojistik Sektöründe Eğilimler ve Beklentiler Araştırması 2019 (Temmuz- Aralık)” için yapılan anketteki “Lojistik sektörünün karşılaştığı temel sorunlar nelerdir?” sorusuna verilen cevaplara göre en temel sorunlar, “Stratejik Plan...

Lojist”İK”

“Lojistik” kelimesinin son iki harfine dikkat ederseniz “İK” yani, “İnsan Kaynağı” olduğunu görebilirsiniz. Ben, burada aslında “metafor” yaparak lojistiğin, insan ile yapılan emek yoğun bir “iş” olduğunu vurgulamak istiyorum. Lojistik işinin başarısı veya...

Islık Çalsanız Oradayız!

Yunanistan Başbakanı Karamanlis ve Çin Devlet Başkanı Hu Jintao, 20 Ocak 2006 tarihinde Pekin’de içinde “deniz ulaştırması” olmak üzere birçok konuda anlaşma yaptıktan sonra (1) COSCO, 26 Kasım 2008 tarihinde Pire Limanını işletmek için anlaşma imzaladı. (2) İmza...

Pin It on Pinterest