Gümrük İşlem Süreleri

Gümrük İşlem Süreleri

Gümrük işlemleri “İlk 8 saat” içinde tamamlanan İthalat beyannamelerinin oranı, %49 ve ilk “4 saat” içinde tamamlanan İhracat beyannamelerinin oranı, %92’dir.